ER DU UNDERVISER? SÅ KIG MED HER

Træn elevernes færdigheder

Du kan som underviser med fordel benytte dig af SkoleMats træningsopgaver, når der er brug for ekstra materiale til de hurtige elever eller til elever, der har et merbehov for at træne et specifikt emne.

Du kan med fordel benytte modulet ”Planlægning” til at tilrettelægge lektier for den pågældende elev og efterfølgende i modulet “Evaluering” se, hvordan eleven klarede opgaven.

Planlægning

Med modulet Planlægning får du et nemt og enkelt værktøj, der kan hjælpe dig med at tilrettelægge din undervisning tilpasset til din klasses behov.

Det er sjældent, at man har en klasse, der er på samme niveau, og ofte skal der tilrettelægges individuelle lektier. Planlægning giver dig mulighed for at lave differentieret undervisning på en nem og overskuelig måde. Du kan vælge matematiske opgaver for 1. til 9. klasse og dermed vælge det niveau, der passer til den enkelte elev.

Når eleven har løst opgaven, kan du med modulet Evaluering se, hvordan eleven har klaret den pågældende opgave. Dette gør det nemt at følge klassens niveau og progression også i forhold til andre klasser.

Evaluering

Evalueringsmodulet gør det nemt og overskueligt at se, hvordan dine elever har klaret de opgaver, de enten har fået for som lektier, eller har løst i klassen.

Evalueringen på den enkelte elev kan være et godt redskab i forbindelse med Skole-hjem-samtaler. Her kan du nemt og enkelt vise, hvilke områder den pågældende elev har svært ved.

Du har også mulighed for at udskrive en evaluering af andre klasser på skolen, så niveauerne kan sammenlignes.

I lærervejledningerne kan du læse mere om, hvordan du benytter modulerne Planlægning og Evaluering.

Trophy

Vinder af Undervisningsministeriets
projektkonkurrence “IT i Folkeskolen”

Med SkoleMat får du

Høj faglighed

Høj faglighed

Alt materiale er lavet af professionelle fagfolk.

Differentieret undervisning

Differentieret undervisning

Differentier din undervisning med vores digitale portal.

Sjovt og motiverende indlæringsmiljø

Sjovt og motiverende indlæringsmiljø

Eleverne lærer på deres eget niveau i vores sjove univers.

Forklaringsvideoer

Forklaringsvideoer

Alle opgaver har tilhørende videoer, så eleverne kan få en introduktion til emnet.

Planlægnings- og evalueringsmodul

Planlægnings- og evalueringsmodul

Tilrettelæg lektier og se hvordan eleverne klarer opgaverne.

Materiale til SMART Board og IWB

Materiale til SMART Board og IWB

Brug SkoleMat både til den enkelte elev og i klasseundervisningen.

Mondiso vejledning
Mondiso vejledning

I lærervejledningerne kan du læse mere om, hvordan du benytter Evaluering.

Hexaville vejledning

Hent Hexaville vejledning. I vejledning kan du læse mere om, hvordan du benytter modulerne og meget mere.

Pitropolis vejledning

I lærervejledningerne kan du læse mere om, hvordan du benytter Evaluering.

Here There!

If you have any question, send us an email and we'll get back to you, soon.

Not readable? Change text.